Մայրիկս ասում է, որ ես․․․

imageՄայրիկս ասում է, որ ես փոքր ժամանակ շատ չարաճճի և հետաքրքրասեր բալիկ էի։

Շատ էի սիրում կառուցողական, ճանաչողական խաղեր։ Լեգոներով պատրաստում էի ծավալային սիմետրիկ խաղիկներ, լաբիրինթոսներ, որոնցով պետք է անցներ գնդակը (մայրիկս դրանից շատ էր ուրախանում)։

Փոքր ժամանակ նաև շատ էի սիրում գդալներով հարվածել տարբեր իրերի՝  հնարավորինս շատ աղմուկ հանելով։

Մերոնք կարծում են, որ երբ ես մեծանամ դառնալու եմ կամ նախագծող – ճարտարապետ – գյուտարար, կամ էլ երաժիշտ՝ հարվածային գործիքներ նվագող (․․․իսկ գուցե և երկուսը միասին․․․)։

Իմ մասին

IMG_5930

Ողջու՜յն։ Իմ անունը Գուրգեն Աբրահամյան է:

Ես սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Արևելյան դպրոցում, 4-րդ դասարանում։

Իմ մազերը կարճ են և սև։ Ես ունեմ շագանակագույն աչքեր։ Սիրում եմ Մաթեմատիկա։ Ես նման եմ իմ պապիկին։

 

Моя школа

Моя школа начинается первого сентября, в понедельник. Во-первых, у нас  общее заняти в 9 часов, а после мы начинаем наши уроки. Мой любимый урок это математика. Мне нравится математика потому что люблю считать разниые примерыъ. Обед начинается в  12:40  и заканчивается в 13 часов. На обед я ем бутерброд, сладости и яблоко. Наши уроки заканчиваются в 13:30 в два дня  недели. Но три дня недели наши уроки заканчиваются в 14:20.

07.11.2019

Վերիշագինա դաս. էջ 95 «Primary schools in England» կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը։ Անգլիական դպրոցները ինչ՞ով են նման մեր դպրոցին, ինչ՞ով են տարբեր, ներկայացրո՛ւ։

Անծանոթ բառեր

primary-կրտսեր

age-տարիք

parents-ծնողներ

need-անհրաժեշտություն

floor-հատակ

fairy-tale-հեքիաթ

outdoor-դրսում

 • Բայերը գրիր ճիշտ ժամանակաձևով /ներկա, անցյալ, ապառնի/
 1. They laugh a lot in their Music lesson. (to laugh)
 2. She will come to us tomorrow. (yo come)
 3. You always count well. (To count)
 4. We sang a lot yesterday. (to sing)
 5. They work much, as their work is very difficult. (to work)
 6. Tomorrow they will go to the cinema. (to go)
 • Հետևյալ բառերով կազմիր նախադասություններ՝ important,  spend, learn, famous, outdoor.
  Nowdays it is very important to know English.
  I spend most of my time with my Family.
  My youngest brother learnt to respect the teachers.
  Messi is a famous footballist.
  In winter we play outdoor games too.
   

My school

My school starts on the first of September on Monday. First, we have Assembly at 9 o’clock and after that we start our classes. My favorite lesson is Maths. I like Maths I am fond of doing sums. Lunch starts at half-past 12 and ends at 13 o’clock. For lunch, I have a sandwich, sweet and an apple. Our classes are over at half-past one on two days of the week. Our classes are over at half-past two on three days of the week.

Իմ կարդալու ոճը

Ես երբ գիրք եմ ընտրում, նախ նայում եմ էջերի քանակին։ Եթե 100 – 200-ից ավել էջ է ունենում գիրքը, ապա դա կարդում եմ։ Երբ անհասկանալի բառեր են լինում, ես բառարանով գտնում եմ բացատրությունները։ Եթե ինձ գիրք են նվիրում, ես կարդում եմ 3 օրում։ Եվ երբ ես վերջացնում եմ կարդալը, ես գնում և պատմում եմ բոլորին այդ գրքի մասին և այդ գրքերի մասին պատմում բլոգում:  Եվ իմ ամենասիրելի գիրքը <<Ջերոնիմո ստիլտոն>> Նոստրամնկուսի ձեռագիր է։

7.11.2019

 1. Ունենք 56 թիվը, որը բաժանվում է 14-ի: Համոզվե՛ք, որ 56-ի և 21-ի արտադրյալը ևս բաժանվում է 14-ի:
  (56×21):14=(56:14)x21=4×21=84
 2. Պետք է 48-ի և 25-ի արտադրյալը բաժանել 12-ի: Գտե՛ք քանորդը՝ օգտագործելով բաժանման երկրորդ հատկությունը:
  48*25=1200
  1200:12=100
 3. Կատարե՛ք հաշվումները՝ առանց բաժանման հաշվեկանոնից օգտվելու.
 • (48 x 5327) : 16 =15981
 • (10372 x 51) : 17 =31116
 • (2375 x 80) : 40 =4750
 • (4096 x 75) : 25 =12288

Իմ կարդացած գիրքը

978-9939-68-654-7B Ես կարդացել եմ Բալզակ անունով  շան պատմության մասին գիրքը։ Դա մի խելացի շան մասին է, որը կորցնում է իր մայրիկին և ընկնում է զանազան պատմությունների մեջ և փոխում է շատ տերեր։ Վերջում նա իր ընկերներից իմացավ, թե որտեղ է իր մայրը և վերադարձավ իր մայրիկի մոտ։

Ով է ստեղծել առաջին լեգոն

Lego-Logo-history
Отцом популярнейшего детского конструктора был Оле Кирк Кристиансен — датский плотник, который в 1932 году создал компанию по выпуску деревянных игрушек. Задача, которая стояла перед работниками компании (поначалу она состояла всего из 7 человек), — создать игрушки, развивающие воображение, изобретательность и творческие способности ребенка.

Название «ЛЕГО» произошло от двух датских слов — «leg» (игра) и «godt» (удовольствие). В 1947 году для производства игрушек компания Кристиансена стала использовать пластик. Наряду с обычными игрушками было налажено производство конструкторов. Вначале это были наборы, состоящие из легко соединяющихся строительных элементов. Постепенно качество конструкторов улучшалось, а сама игра усложнялась. Вскоре к наборам стали прилагаться инструкции, помогающие собрать самые разнообразные модели: дома, замки, целые города, поезда и машины.

Հայրը ով ստեղծել է այս հայտնի կոնստրուկտորը եղել է Օլե Կիրկ Կրիստտիասեն — երեխական ատաղագործ, որը 1932 թվականին ստեղծել էր ընկերությունը որը արտադրում էր փայտե խաղալիքներ։ Առաջադրանքը, որը կագնած էր աշխատողի դմացը (սկզբում ընկերության մեջ աշխատում էր 7 հոգի), —  ստեղծել խալալաիքներ, որոնք զարգացնում են երևակայությունը, գյուտարարությունը և ստեղծագործությունը երեխայի համար։

Անուն <<LEGO>> ստեղծվեց երկու դանիական անուներից — <<leg>> (խաղ) և <<godt>> (հաճույք)։ 1947 Թվականին խաղալիքներ սարքելու համար ընկերություն Կրիստտիասենը սկսեցին օգտագործել պլաստմասա։ Սովորական խաղալիքների արտադության զուգահեռ համակարգված էր կառուցողական խաղերի արտադրություն։ Կամաց կամաց որակը խաղալիքի բարձրանում էր և կոնստրուկտորը դժվարանում էր։ Բայց շուտով կոնստրուկտորներին պետք էր գալիս ինստրուկցիաներ, որոնք օգնում էին հավաքել տարբեր մոդելներ՝ տներ, դղյակեր, մեծ քաղաքներներ, գնացքներ, ավտոմեքենաներ և այլն:

Ex. 2 English

 • I study Spanish with my sister.

  study
  studies
 • My sister takes a shower every morning.

  take
  takes
 • This house belongs to my grandmother.

  belong
  belongs
 • We like to go for a walk in the morning.

  like
  likes
 • My husband and I spend a lot of money on books.

  spend
  spends
 • John drinks milk twice a day.

  drink
  drinks
 • It snows in Russia in winter.

  snow
  snows

   

 • Plants grow well in a warm climate.

  grow
  grows
 • They often watch TV at night.

  watch
  watches
 • His dog never barks.

  bark
  barks

EX. 1

Тест на Present Simple

Задание 1 – Разница между be и do

Выберите правильный ответ:

1. Are you married?

am
are
is
do
does

Check
22. What time do you start work?

am
are
is
do
does

Check
43. Sorry I am late.

am
are
is
do
does

Check
14. Why does Colin always show up late?

am
are
is
do
does

Check
55. Where is Jack from?

am
are
is
do
does

Check
36. Where does Megan come from?

am
are
is
do
does

Check
57. Are your parents retired?

am
are
is
do
does

Check
28. Where does Kevin live?

am
are
is
do
does

Check
59. How old is that house?

am
are
is
do
does

Check
310. Do you and your sister get on well?

am
are
is
do
does

Check
411. What class is Mark in?

am
are
is
do
does

Check
312. am I right?

am
are
is
do
does

Check
113. Are you excited about the vacation?

am
are
is
do
does

Check
214. Do we need a visa to go to Hungary?

am
are
is
do
does

Check
415. Where are Tom and Hannah from?

am
are
is
do
does

Check
216. How old is your mother?

am
are
is
do
does

Check
317. ____ it rain a lot here?

am
are
is
do
does

Check
518. What color is your new car?

am
are
is
do
does

Check
319 does it have a stereo system?

am
are
is
do
does

Check
520. How long is your lunch break?

am
are
is
do
does

Check
321. How much is this T-shirt?

am
are
is
do
does

Check
322. How much does it cost?

am
are
is
do
does

Check
523. Why is this bag so expensive?

am
are
is
do
does

Check
324. Why are these bags so expensive?

am
are
is
do
does